NETO NORĒĶINU SISTĒMA

 Kas tā ir ? Kā tā strādā? Cik tā ir izdevīga? Kādas ir tās priekšrocības? 

Uz visiem šiem jautājumiem varat atrast atbildi zemāk. 


SAŅEMT BEZMAKSAS SAULES PANEĻU APRĒĶINU

KAS IR NETO NORĒĶINU SISTĒMA?

Tā ir jaunā un vienīgā sistēma Latvijā, kas būs spēkā gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, kuri uzstādīs saules paneļus pēc 01.05.2024.,  ja elektrības ražošanas iekārtu kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniegs 1 MW (neieskaitot).

Tā paredz, ka sistēmas aktīvā lietotāja tīklā nodotā enerģija tiek izteikta naudas izteiksmē. Proti, saražoto un pašpatēriņam nepatērēto enerģiju varēsiet pārdot kādam no elektroenerģijas tirgotājiem, ar ko būsiet noslēdzis līgumu un uzkrāt šo naudu "virtuālajā makā" vai arī saņemt uz savu bankas kontu, atkarībā no līguma nosacījumiem.

Neto Norēķinu Sistēma

Neto Norēķinu Sistēma

IESTĀŠANĀS

Uzstādot saules paneļu sistēmu pēc 1.maija būsiet Neto norēķinu sistēmas dalībnieks. Lai izmantotu šīs sistēmas priekšrocības un kļūtu par aktīvo lietotāju, jānoslēdz līgums ar kādu no elektroenerģijas tirgotājiem par pakalpojuma izmantošanu. 

Svarīgi: Ja nenoslēgsiet līgumu, saražotā un neizmantotā enerģija tiks nodota tīklā bez atlīdzības. 

KAM?

Šī sistēma ir paredzēta mājsaimniecībām un uzņēmumiem ar saules paneļu sistēmas jaudu līdz 1MW (neieskaitot), taču noteikumi būtiski atšķirās sistāmām ar jaudu līdz 50kW un virs 50kW

Kādi ir šie nosacījumi?

Neto Norēķinu Sistēma

SISTĒMĀM LĪDZ 50KW

Saules paneļu sistēmām līdz 50kW būs iespēja kļūt par universālā pakalpojuma lietotāju. Par to, kā izpaužas universālais pakalpojums, vari izlasīt zemāk.

SISTĒMĀM VIRS 50KW

Sistēmām virs 50kW nebūs pieejams universālais pakalpojums, bet ir iespēja vienoties ar elektroenerģijas tirgotāju par individuāliem līguma nosacījumiem, tostarp arī cenu

UNIVERSĀLAIS PAKALPOJUMS

Universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums, kas noteikts pēc Ministru kabineta normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 635) garantē draudzīgus nosacījumus sistēmas lietotājiem.

Kādi ir šie draudzīgie nosacījumi? Tos esam uzskaitījuši zemāk. 

Neto Norēķinu Sistēma

VIRTUĀLAIS MAKS

Uzkrājums, ko neiztērē, uzglabāsies naudas izteiksmē  "virtuālajā makā", ko varēsiet tērēt rēķinu un sistēmas pakalpojumu segšanai arī citos savos īpašumos. Noteikums ir tāds, ka šajos citos īpašumos elektrības pieslēgumiem jābūt uz vienu personu un no tā paša elektroenerģijas tirgotājakas ir objektā, kur ir uzstādīta saules paneļu sistēma.

Neto Norēķinu Sistēma

ENERĢIJAS PĀRDOŠANA

Nepatērētā un tīklā pārdotā enerģija tiks aprēķināta pēc attiecīgās stundas Norpool biržas cenas un elektrības tirgotājs iepirkuma cenu nevarēs noteikt zemāku par 0,02 EUR/kWh no attiecīgās biržas cenas un tā pēc noteikumiem nedrīkstēs būt zemāka par 0 EUR/kWh.

Neto Norēķinu Sistēma

MAKSIMĀLI NODODAMĀ ENERĢIJA

12 mēnešu periodā, kas sākas 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā, ir noteikts maksimālais pieļaujamais kopējā tīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektrības pārpalikums. Pārsniegtais enerģijas daudzums tiks nodots tīklā bez atlīdzības.  Piemēram, sistēmām, kuru jauda ir 10-13 kW, kopējā nodotā enerģija šajā periodā nevarēs pārsniegt 4555 kWh. Pārējo nodotās enerģijas daļu, kas pārsniedz šo notiekto līmitu, nevarēsiet pārdot. Proti, nodosiet to tīklā bezmaksas. Zemāk varat apskatīt tabulu, kur norādīti maksimālie tīklā nododamās elektrības limiti atkarībā no uzstādītās saules paneļu sistēmas jaudas. 

Neto Norēķinu Sistēma

PRIEKŠROCĪBAS

  • "Virtuālajā makā" uzkrāto naudu varēsiet izmantot:
  •  citos savos objektos
  • kopīgam patēriņam vienā ēkā, piemēram, ar kaimiņu, ar kuru noslēgts kopīgošanas līgums
  • energokopienas objektos, kurā apvienojušies vairākas personas un sadala savā starpā saražoto enerģiju, nekļūstot par tās tirgotājiem.

UNIVERSĀLĀ PAKALPOJUMA MAKSIMĀLI NODODAMĀ JAUDA

Neto Norēķinu Sistēma

PĀRIEŠANA NO NETO UZSKAITES SISTĒMAS UZ NETO NORĒĶINU SISTĒMU

Esošie Neto uzskaites sistēmas dalībnieki varēs pāriet uz Neto norēķinu sistēmu, taču tikt atpakaļ Neto uzskaitē vairs nebūs iespējams. 

Ja pāriesi laika periodā no 2024.gada 1.maija līdz 2025.gada 28.februārim, nepatērēto un uzkrāto elektrības apjomu varēsiet pārvērst naudā par cenu 1kWh = 0.092 EUR.

 Maksimālā summa, ko varēsiet saņemt, būs ne vairāk kā 600 EUR

Vēlies uzzināt, cik Jums izmaksātu saules paneļu sistēma? Spied uz pogas, aizpildi formu un mūsu speciālists ar Jums sazināsies.

saņemt bezmaksas saules paneļu aprēķinuUZDODIET SAVU JAUTĀJUMU

Ja Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi saistībā ar jauno Neto noreķinu sitēmu, variet tos uzdot blakus esošajā formā, uz kuriem mēs atbildēsim katram indivduāli. 
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.