Mārupe, 11kw 3 Plaknēs + Kostal invertors

KĻŪSTI PAR SAULES ELEKTROENERĢIJAS RAŽOTĀJU UN ESI NEATKARĪGS NO ELEKTRĪBAS CENĀM


uzzini vairāk par SAULES PANEĻIEM

0